Общество

Увеличава се броят на фирмите, на които по-бързо и без проверка се възстановява ДДС

Увеличава се броят на фирмите, които отговорят на критериите на НАП за възстановяване на ДДС по съкратената процедура без проверка. За м. февруари това са 27 фирми  от 113 посочили в справката-декларация по ДДС данък за възстановяване. Задължително условие е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена.

 

Опростената процедура по възстановяване на ДДС е достъпна  само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови. Дружествата не трябва да имат неплатени задължения към бюджета и не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения.

Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна.

Коментари