Общество

Увеличава се броят на фирмите, на които се възстановява ДДС без проверка

Пазарджик В НАП  офис Пазарджик се наблюдава тенденция за увеличаване  броя на фирмите, за които се прилага опростената процедура за възстановяване на ДДС. 28 фирми са отговорили на критериите на законодателя и са получили данъка си обратно по съкратената процедура без проверка за м. юни.

 

Задължително условие е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. В електронната услуга за подаване на ДДС документи по интернет е дадена възможност в справките-декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата.

От опростената процедура по възстановяване на ДДС ще се възползват само фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови.

Дружествата не трябва да имат неплатени задължения към бюджета и не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения.

НАП

Коментари