Общество

Тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на Овчеполци

Пазарджик, Овчеполци За инвестиционно предложение за „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, община Пазарджик” съобщава ВиК Пазарджик. Според съобщението, това е единствената алтернатива за района на селото. Инвестиционното предложение е ново и в обхвата на обекта му няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности.

 

Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в землището на Овчеполци. Извън предмета на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси по време на експлоатацията и не се очаква генериране на отпадъци, гласи съобщението. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Пазарджик.

Коментари