Институции Общество

Трудности с доставката на пратки в Израел

Написано от ПЗИНФО

Израелски пощи уведомяват, че все още не доставят поща до определени райони, които остават засегнати от конфликта и чието население е изселено на алтернативни места.Когато е възможно, Israel Post препраща пощата до алтернативните адреси, но има забавяне в доставките.

В случаите, когато жителите са били преместени в други населени места, пощата се препраща само до онези получатели, които лично са уведомили Israel Post за своя нов адрес. Останалата поща подлежи на връщане на подателя.

На сайта на дружеството е посочен списък, изпратен от Израелски пощи, на засегнатите населени места със съответните им пощенски кодове. В приложена таблица е указано и дали пощата се прехвърля колективно на новото местоположение.

Коментари