Институции

Три общини ще поискат освобождаване от винетки на няколко пътни отсечки

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Областният управител Стефан Мирев и директорът на Областно пътно управление инж. Мая Шимбова се срещнаха днес с представители на общини от региона, които ще депозират пред АПИ мотивирано предложение за освобождаване от винетни такси на определени  участъци от републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на област Пазарджик. На инициираната от областния управител среща присъстваха представители на общините Пазарджик, Пещера,  Велинград и Панагюрище

Агенция пътна инфраструктура е взела решение на каквато цена заплаща на общините поддръжката на републиканската пътна мрежа в границите на населените места, на същата цена общините да заплащат поддръжката на тези пътища, за да бъдат освободени от винетна такса. 5000 лв. на км. е цената за текущ ремонт и поддържане на всички пътища, за пътищата I, II и III клас, годишната такса на км. за зимно поддържане е съответно 3000, 2000 и 1000 лв. Изчислените суми за съответните километри ще бъдат за годишна поддръжка на пътищата и общините ще сключат споразумителни протоколи с АПИ, която от своя страна се ангажира с текущите ремонти и зимната поддръжка на пътните отсечки, освободени от винетни такси.

По време на срещата бяха обсъдени и евентуалните предложения от страна на общините, които трябва да бъдат представени  АПИ в кратки срокове.

Община Пазарджик предвижда освобождаване от винетни такси на следните  пътни участъци от републикански пътища – от гр. Пазарджик до с. Звъничево, от гр. Пазарджик до с. Добровница, от с. Черногорово до отбивката за с. Росен, от гр. Пазарджик до с. Драгор и пътя между селата Дебръщица и Паталеница.

Община Пещера ще мотивира предложение до АПИ за две републикански отсечки. Това са Радилово – Пещера и участък от пътя Пещера – Брацигово.

Община Велинград предвижда освобождаване от винетни такси за пътни участъци, които са част от републиканския път Велинград – Сърница. Това са пътните връзки от Велинград до селата Цветино и Абланица.

 

Коментари