Избори

Трима ще решават дали ще са депутати от област Пазарджик или от друг район

Написано от ПЗИНФО

Трима кандидати за народни представители от Пазарджик са избрани от два изборни района, обяви ЦИК. Това са Делян Пеевски от ДПС, Драгомир Стойнев от БСП за България и Стоян Таслаков от Възраждане.

Те са длъжни в еднодневен срок да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани. Срокът изтича на 7 април 2023 г.

Заявлението трябва да е в писмена форма, саморъчно подписано

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в този срок , Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Коментари