Култура Любопитно Общество

Третият сезон на ABLE Mentor в Пазарджик завърши успешно

Написано от ПЗИНФО

Вече трета година ABLE Mentor, съвместно със Съвета за младежка политика, свързват младежи с професионалисти в различни сфери.

ABLE Mentor е проект на Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи (ABLE). Основна задача на програмата ABLE Mentor е да свързва професионалисти и ученици в мрежа за споделяне на знания и опит. Учениците и менторите са разпределят в екипи от по 1 ментор и 1 ученик въз основа на общите им интереси. В рамките на 3 месеца те разработват собствен казус или проект, който може да бъде в сферата на предприемачеството, личностното развитие или социалните каузи. В основата на ABLE Mentor е залегнала концепцията за индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците във всеки един екип, а основна цел е повишаването на знанията и уменията на учениците.

За поредна година в Пазарджик се сформираха интересни и разнообразни екипи и проекти. Една от двойките ментор-ученик развиваха проект и умения по програмиране, в рамките на които ученикът разви знанията си на няколко “езика”, а като краен проект те разработиха платформа за книги. Журналистиката и фотографията също бяха сред предпочитаните сфери в ABLE Mentor тази година, а благодарение на опитните професионалисти, които участваха в програмата, учениците бяха въвлечени максимално в ежедневието на тези професии. Сред социалните проекти се отличи идеята за създаване на Фондация за защита на жени и деца от домашно насилие.

За поредна година Съветът за младежка политика успя да организира провеждането на ABLE Mentor в Пазарджик. През годините десетки екипи са преминали през програмата. Тя е част от цялостната концепция на Съвета, в която се цели развитие на интересите и потребностите на младите хора, запознаване с добрите практики във всички сфери на обществения живот и подпомагане личностната реализация и изява.

Коментари