Институции

Трендафил Величков проведе среща с всички институции имащи отношение към стопанисването на сметището

По искане на РИОСВ Пазарджик, областният управител Трендафил Величков проведе спешна среща с всички институции имащи отношение към стопанисването на  Общинско депо за неопасни отпадъци – Пазарджик.

Въпреки многобройните проверки, сигнали, наложени санкции, присъствието на външни лица в работната зона на депото продължава, както и случаите на умишлено запалване. Настоящото сметище отдавна е изчерпало капацитета си, но ще продължи да се използва до изграждането на новото Регионално депо за управление на отпадъците. В случай, че не се предприемат действия от страна на институциите, има опасност отпадъците да стигнат до пътя. По време на срещата бяха обсъдени и предложени следните мерки:

  • През летните месеци да се извършва запръстяване на опасно запалимите зони;
  • Да се осигури 24-часов режим на работа на водоноската;
  • Да се подобри вътрешната инфраструктура на депото, с цел осигуряване достъпа на товарните автомобили при силни дъждове и снеговалежи;
  • Да не се допускат външни лица в работната зона на депото;
  • През м. юли и август да се извърши мониторинг на замърсеността на въздуха в с. Капитан Димитриево чрез мобилна автоматична станция за замерване на чистотата на атмосферния въздух;
  • Да бъдат незабавно събрани и извозени отпадъците, които са в близост до пътя;

            На срещана присъстваха представители на ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ, РЗИ Пазарджик, представители на оператора на депото, фирма БРОКС ООД клон с. Ивайло, зам. кметът на община Пазарджик Петър Петров и кметът на с. Капитан Димитриево Иван Златинов .

            Изпълнението на набелязаните мерки ще бъде обсъждано на ежемесечни срещи между институциите при областния управител.

 

Коментари