Институции

Трендафил Величков обсъди с ректора на Академията на МВР обучение за спасители в ЦСПП Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Организирането и провеждането на професионално обучение за спасители, които могат да реагират във всяка кризисна ситуация, обсъди днес областният управител на Пазарджик Трендафил Величков с ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов. На срещата присъстваха директорът на ЦСПП Пазарджик комисар Станимир Калоферов и главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов.

Областният управител мотивира предложението си с крайната необходимост от обучени спасители, които да имат професионална подготовка и да участват в преодоляването на различни кризисни ситуации – бедствия, аварии, катастрофи. Трендафил Величков отправи предложение към доц. Видолов, съвместно с Националната асоциация на доброволците в България и  Академията на МВР, да се използва базата на Центъра за специализация и професионална подготовка /ЦСПП/ – Пазарджик, опита на преподавателите и добрите традиции в обучението на кадри, за да се организира и проведе обучение за професионални спасители.

Ректорът на Академията изрази принципното си съгласие за развиването на такъв тип обучение в Центъра в Пазарджик, което ще бъде в интерес на Академията и на обществеността в региона, където има традиции в доброволчеството. За практическото обучение ще се използват учебни полигони и площадки, където вече има необходимата техника и оборудване, с идеята това обучение да се надгражда и усъвършенства във времето.

Областният управител допълни, че всички, които се включват да помагат в кризисни ситуации, го правят с голям ентусиазъм, но е изключително важно тези хора да бъдат подготвени, да спасяват и едновременно да пазят себе си и околните.

Предстои да бъде изготвена програма на обучението за спасители, план и модули, които да обхващат различните видове спасяване, при различни климатични условия с подходящи практически занятия. Идеята е да има първоначално базово обучение по спасяване, а в последствие специализация по направления – неотложни аварийно-възстановителни работи, нженерно-спасителни дейности, дейности по локализиране и гасене на пожари, медицински дейности, дейности по радиационна, химическа и биологична защита, хуманитарни операции.

 

Коментари