Институции Култура Общество

Тодор Попов: Трябва да оценяваме доброто

Написано от ПЗИНФО
Малка книга за големи добротворци“

е издание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ – Община Пазарджик. Автор на идеята и текста е Бисерка Трайкова, а прекрасните илюстрации са дело на Татяна Желева.

МКБППМН издаде книжката с цел тя да послужи като учебно помагало за развитие на социални умения и емоционална интелигентност у децата. Очакванията са те да надградят познанията и уменията си да общуват позитивно, да споделят чувствата си, да различават добро от зло, да осъзнаят значението на правилата и необходимостта от спазването им.

Книгата може да е в помощ и на педагогическите съветници и психолозите в училищата в тематичните дейности в час на класа. Голяма част от задачите са съставени по начин, който да насърчава участието и на родителите.

Кметът Тодор Попов лично изказа благодарност към създалите книжката и уважилите събитието:

С личното си присъствие тук искам да ви благодаря, затова че се отзовахте на презентирането на този добър продукт, който може да бъде полезен. Всички знаем предизвикателствата на времето, в което живеем. Всички знаем, че децата в определена възраст са изключително сетивни, изключително отворени към това да им се даде правилната посока. Важно е в тази крехка възраст ние да ги облъчваме с послания, които да ги стимулират, балансират и да ги карат да мислят повече. Да осъзнаят, че порастват и имат все повече отговорности, да се запази стремежът им към позитивното и към личностното им развитие.

Затова в този ден на думата „Благодаря”, която заедно с думата „Извинявай” никой от нас не трябва да забравя, всички ние трябва да оценяваме доброто, което ни се случва и да благодарим за това.“

Книжката бе представена пред училищни психолози и педагози.

Тя ще бъде предоставена на всички четвъртокласници от община Пазарджик. А кметът Тодор Попов обяви, че ще предложи чрез НСОРБ и други общини да я получат.

Коментари