Институции

Тодор Попов с поздрав към юристите

Написано от ПЗИНФО

ДО

РАЙОНЕН СЪД

ОКРЪЖЕН СЪД

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ГРАД ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЮРИСТИ,

За мен е изключителна привилегия и чест, днес, в деня на Конституцията и на българските юристи и съдебни служители, да отправя своите поздрави и почитания към всички, които сте приели професионалното предизвикателство да служите в името на законността и справедливостта.

Да се посветиш на каузата да отстояваш върховенството на закона и да защитаваш правата и интересите на гражданите е достойно и респектиращо. Не случайно обществото Ви отрежда най-високото място в професионален аспект и се уповава на Вас като гарант на правата и свободите си.

Във всички аспекти на тази широкообхватна професия, предизвикателствата са огромни и затова е ясно, че юристите са хора, които практикуват една от най-почитаните, трудни, но уважавани професии!

Желая Ви да сте здрави, винаги в добра кондиция!

Бъдете удовлетворени от постиженията си!

Честит празник!

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

16.04.2021 г.

Гр. Пазарджик

Коментари