Институции

Тодор Попов: След отмяна на извънредното положение започваме саниране на малките сгради

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

„До момента е приключила процедурата за избор на изпълнители на дейностите по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор)  и са подписани договори за изпълнение на инженеринг на 12 сгради от първия етап и на  16 сгради от етап II-рия на проектите за саниране на т. нар. малки жилищни блокчета“, съобщи кметът на община Пазарджик Тодор Попов. Той уточни, че предстои подписването на договори с изпълнител за 3 сгради.Поради липса на изпълнител за една от сградите е обявена повторна процедура, която тече и в момента.

Вече има избран изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи, но договор не е сключен поради спрените заради извънредното положение срокове за обжалване на Решението за завършване на процедурата.

„След отмяна на извънредното положение предстои възлагане на дейностите по проектиране за сградите, за които има сключени договори за инженеринг,  извършване на оценка за съответствие  на инвестиционните проекти и издаване на Разрешение за строеж. Тогава ще   стартират дейностите по изпълнение на строително-монтажни работи. Така че санирането на тези сгради, нито е отменено, нито е отложено в далечното бъдеще. Докато сме в условията на това предизвикателство, използваме времето, за да приключим документално процедурите и когато извънредното положение бъде отменено, да започнем веднага същинската работа по изпълнението на мерките за енергийна ефективност,“ категоричен е Тодор Попов.

Той прогнозира, че част от ограничителните мерки във връзка с COVID-19 ще отпаднат до края на април и в този случай санирането на малките блокчета ще започне най-вероятно в началото на месец май. До края на месец април ще се проведат срещи с домоуправителите на жилищните блокове. „Сроковете за изпълнение на строителните дейности са 50-60 дни и се надявам в края на юли всичко да е приключило“, заяви още кметът на Пазарджик.

Коментари