Институции Култура

Тодор Попов поздрави музейните работници

Написано от ПЗИНФО

ДО
БОРИС ХАДЖИЙСКИ
ДИРЕКТОР НА РИМ
ДО
ЛЕОН БАБАЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ХГ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”

Уважаеми господа,
Уважаеми музейни работници,

За мен е чест да Ви поздравя по повод Международния ден на музеите, в който отбелязват професионалния си празник хората, посветили се на каузата да работят за опазване на културното ни наследство.
В този ден обикновено културната програма на града ни е много богата и е съсредоточена в залите на Регионален исторически музей и Художествена галерия „Станислав Доспевски”, които до късна нощ посрещат посетители.
Сега обстоятелствата са по-различни, но въпреки това, ние знаем, че в двата ни големи културни института пулсира енергията на много вещи специалисти, насочили усилията си към изучаването, съхраняването, опазването и популяризирането на богатата ни история и култура. Хора, които с усета на познаващите тънкостите на професията, успяват да ни преведат от миналото към настоящето и търсейки възможностите на новите интерактивни технологии, да зададат и новите тенденции в представянето на културния продукт.
Високо оценявам усилията на всички Вас да посрещате професионалните предизвикателства и огромното Ви чувство на отговорност пред младите хора, които с удоволствие работят в средата, която им предоставяте, запознавайки ги с художественото и историческо наследство.
Бъдете здрави и упорити, всеотдайни и неспиращи по пътя на професионалното развитие и усъвършенстване!

Честит празник!

Тодор Попов
Кмет на Община Пазарджик

Коментари