Институции Общество

Тодор Попов поздрави лекарите

Написано от ПЗИНФО

ДО
ЛЕКАРИТЕ В
ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МЕДИЦИ,
Честит Ден на българския лекар!
В деня на св. Иван Рилски Чудотворец, Ви поздравявам за професионализма и хуманността, които са неизменна част от Вашата същност. Вие сте отдадени на медицината, а това е мисия – да спасявате и давате шанс за живот.
Днес, Вие хората с бели престилки, сте изправени пред огромно предизвикателство. Повече от всякога Вашите безрезервност и отдаденост на човешкото здраве са тези, които ни вдъхват кураж в дните на изпитание.
Позволете ми да изразя своята подкрепа като кмет и личната си съпричастност към Вашата достойна професия. Поздравявам Вас и Вашите семейства и засвидетелствам благодарността на нашата общност към Вас!
Пожелавам Ви сили да устоявате на трудностите в работата си, воля да надграждате и развивате уменията и капацитета си и твърдост в нелекия път на медика.
Бъдете здрави!

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик
19.10. 2020 г.

Коментари