Институции

Тодор Попов: Пазарджик отново е сред най-активните градове в страната – собствениците на общо 58 сгради с над 4200 апартамента кандидатстват за саниране

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик е в първата петица на България по Сдружения на собствениците, които са кандидатствали за енергийна ефективност на многофамилни сгради. Това съобщи кметът Тодор Попов и поздрави жителите на Пазарджик за активността им и за желанието им градът да бъде и по-красив, и по-енергийно ефективен.

До крайния срок – 31 май, са постъпили заявления от Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради за саниране на 58 сгради, в които има общо над 4200 апартамента. Община Пазарджик чрез дирекция „Европейски фондове“ обработи всички подадени Заявления и приложената към тях документация, изготви и кандидатства с всички 58 проектни предложения.

Общата стойност на подадените проекти е малко над 105 милиона лева, като бюджетът определен за Община Пазарджик по програмата е 30 милиона лева. Подобна е справката и на национално ниво, където подадените проекти са на обща стойност близо 4 милиарда лева, а средствата определени за първи етап по Програмата са малко над 1,1 милиарда лева.“, посочи още кметът на Пазарджик.

Но въпреки това аз считам, че тази политика ще продължи устойчиво и през следващите години, не само с европейски средства по Плана за възстановяване, а и с национални средства или чрез Европейската банка за възстановяване с нисък лихвен процент, така че искам да успокоя всички, които са подали документите си, че след изчерпване на този лимит от 30 милиона лева, с който ще покрием една трета от регистрираните сдружения, нашите усилия ще продължат и в следващите години ще успеем да санираме всички сгради, които са кандидатствали по първия етап на този проект”, заяви Тодор Попов.

Общото РЗП на всички жилищни сгради в гр. Пазарджик, кандидатствали до момента е 386 313 кв.м. като най-голямата сграда кандидатстваща за саниране се намира на улиците „Георги Брегов“, „Кочо Честименски“ и „Георги Бенковски“ и е с РЗП от 14 438 кв.м, а улица „Георги Бенковски“ е с най-много заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради – общо 5.

По първия етап финансирането е 100% безвъзмездно – тези блокове, които ще бъдат одобрени ще получат 100% финансиране и възстановяване на разходите, които са направили собствениците на апартаменти по отношение на енергийните паспорти и енергийната ефективност. Важно е да се каже, че има процедура по оценяването и тя ще продължи следващите три месеца и се надявам наесен да сме наясно с блоковете, които ще бъдат реновирани, така че до пролетта на следващата година да стартираме тяхното обновяване.“, допълни Попов.

На 02.06.2023г. стартира и вторият етап по Процедурата за саниране, като крайният срок за подаване на Заявления за участие в Деловодството на Община Пазарджик е 10.12.2023г.

Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ, а Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастие в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Това са дейности извън строителните дейности, свързани с обследване на енергийната ефективност, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ; авторски и строителен надзор, въвеждане на обекта в експлоатация, управление на самия проект и други. Подробна информация гражданите могат да получат в Информационния център на Община Пазарджик, както и на интернет страницата на общината.

Освен за жилищните сгради Община Пазарджик кандидатства и за безвъзмездно финансиране за цялостно обновяване и реконструкция на общински сгради. В това число са домовете за стари хора в гр. Пазарджик и село Главиница на обща стойност 8 800 000 лева, както и за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Хебър“, гр. Пазарджик на стойност 1 750 000 лева. Предстои до 16.06.2023г. да се подаде и проект за цялостна реконструкция и обновление на Средношколското общежитие на ул. „Градинарска” в Пазарджик, като стойността на този проект е около 6 милиона лева.

Обобщената справка показва, че за последните 2 месеца Община Пазарджик кандидатства за финансиране на 62 проекта на обща стойност близо 122 милиона лева.“, подчерта кметът на Пазарджик.

Общината подготвя и нова информационна кампания, с която да покани всички домоуправители, които не са успели да влязат в срока до 30 май, така че те да се включат във втория етап на програмата. „Уверението от Министерство на регионалното развитие е, че ще търсят да се направи национален фонд, през който да финансират тези дейности, като след това Сдруженията ще връщат суми от икономиите, направени от отоплението или охлаждането на жилището си. Така че, добре е до края на годината да имаме обследване, паспорти и кандидатстване от всички сгради, които планират саниране, така че в следващите години да ги обновим и градът ни да изглежда по по-различен начин. А освен това около 6 хиляди апартамента ще имат по-малко разходи, което е най-важното. Благодаря за активността и очаквам тя да продължи, за да може накрая да се поздравим с добър резултат.“, каза Тодор Попов.

Коментари