Институции

Тодор Попов: Пазарджик вече има свой План за устойчива градска мобилност

Написано от ПЗИНФО

След решение на Общинския съвет, Пазарджик вече има свой План за устойчива градска мобилност до 2030 година.
Според кметът Тодор Попов, новоприетият план ще подобри свързаността между града и населените места в общината, ще вкара нови електрически превозни средства и ще подобрява цялостната услуга, внедрявайки интелигентни трафик системи.
Допълнително се планира изграждане на безопасна инфраструктура, подходяща за пешеходци и велосипеди.

Коментари