Институции

Тодор Попов: Основните заплахи от улицата се преместиха в интернет и трябва да подготвим младите хора за опасностите, които ги дебнат

Написано от ПЗИНФО

Кметът покани инициаторите на кампанията „Пази детето в интернет“ за още срещи с младите хора на Пазарджик

Кметът на Пазарджик Тодор Попов се срещна с инициаторите на социалната кампания „Пази детето в интернет” – представители на застрахователна компания „Лев Инс“ и Явор Колев – един от най-авторитетните специалисти по киберсигурност в страната, който лично говори с младите хора за опасностите, криещи социалните мрежи и интернет пространството, както и местни представители на Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които организираха срещата в Пазарджик.

След срещата на Явор Колев с ученици от 5-и, 6-и и 7-и клас кметът на Пазарджик Тодор Попов благодари на инициаторите на кампанията:

Използвам случая днес, за да благодаря на нашите гости за това, че Пазарджик стана част от тази глобална инициатива по отношение на киберсигурността и младите хора, защото светът, в който живеем е важна тема за всички нас. С течение на времето основните заплахи от улицата се преместиха в социалните мрежи, които, за добро или за лошо, са светът на младите хора, и трябва да си дадем сметка за това и да направим необходимото да ги подготвим, в откровен разговор да им кажем какви са опасностите, които ги дебнат и къде да бъдат внимателни. Благодаря на нашите гости, че те включиха Пазарджик в своята програма. Благодаря Ви, защото инициативата е важна и полезна и се надявам да направим и други съвместни инициативи“. С тези думи кметът на Пазарджик Тодор Попов заяви готовност за съдействие подобни инициативи да стигат до все повече млади хора.

Социалните мрежи са нещо безспорно много важно. Но това отключва и страшно много опасности за хора, които не са подготвени, в това число и младите хора. Единственият начин да провокираме интереса на младите хора, да привлечем вниманието им, е това да говорим откровено с тях“, каза още кметът на Пазарджик. Тодор Попов получи уверението от инициаторите на кампанията, че това няма да е единствената подобна среща в Пазарджик.

Искам да благодаря на г-н Попов за подкрепата, която даде на кампанията „Пази детето в интернет“. Това е много важно за нас, защото искаме да достигнем до всяко дете и тази подкрепа, която община Пазарджик в лицето на г-н Попов и на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за борба с трафика на хора – тази подкрепа ни е важна, защото виждаме, че цялата община застана зад кауза, която има за цел да предпази децата ни в интернет пространството. През тези две години на пандемия целият живот на децата минаваше в интернет пространството, където се насочиха и насилниците. Взимам повод от думите на г-н Попов и обещавам, че това няма да е само първа среща, а ще има поредица срещи, които ще направим и ще продължим работата ни в Пазарджик и пазарджишкия регион“, обеща Явор Колев. В Младежкия дом в Пазарджик той говори пред ученици за опасностите, които крие интернет, как да разпознават фалшиви самоличности, какви данни не бива да предоставят на никого и как да потърсят помощ.

Коментари