Избори

Тодор Попов: Образованието остава наш приоритет

Написано от ПЗИНФО

Образованието остава приоритет в програмата за управление на община Пазарджик на кандидатът за кмет на община Пазарджик Тодор Попов. През последните 12 години учебните и почти всички детски заведения в общината бяха обновени, подобрена е физическата среда. Следващата цел е въвеждане на иновативни методи и технологии за повишаване дигиталната култура на младите хора и гражданското общество, обяви Попов.

Той и неговият екип предвиждат в Пазарджик да бъде изграден младежки център за неформално образование, който да отговори на съвременните изисквания на младите хора. В същото време ще продължат усилията за по-добра координация между родители, преподаватели и деца, стъпвайки на натрупания опит с реализирането на програмата „Училище за родители“.

От друга страна в своята управленска платформа, Тодор Попов предвижда стартирането на програма за връзка между завършващите училище и работодателите, за да имат младежите повече възможности  за реализация и перспективи. В този аспект ще бъдат и ангажиментите на Общината като посредник между бизнеса и структурите на МОН за ускорено прилагане на дуалното образование.
В целия този процес се появява едно напълно ново не само за Пазарджик, но и за страната понятие “културен чек”. Тази форма ще е стимул за  учениците от община Пазарджик да постигат високи резултати и отличен успех. Тя ще им дава възможност да посещават безплатно културните институции, театрални постановки и в същото време да си купуват необходимите книги и помагала.

Според Тодор Попов Пазарджик има добра материална база за филиал на висше училище. Два медицински университета, в Пловдив и Варна, вече проявяват интерес да разкрият Медицински колеж в Пазарджик, за да се обучават тук здравни специалисти.

В програмата си Попов залага и реализирането на висше училище за иновативни за страната ни специалности, привличайки чужд фонд.

Тодор Попов и Новото време са с номер 69 в бюлетините!

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари