Институции

Тодор Попов: нови 620 съдове за смет закупува Община Пазарджик, догодина всички контейнери ще бъдат подменени

Написано от ПЗИНФО

След проведена обществена поръчка Община Пазарджик подписа договор за доставка на нови съдове за събиране на битови отпадъци. Това обяви кметът Тодор Попов. Договорът е на стойност 332808 лева с ДДС, като срокът за изпълнение е до 30 календарни дни от връчване на възлагателно писмо. „Ще бъдат подменени съдовете, които ползваме за смет – те са общо 4 вида. Закупуваме 400 броя метални контейнери – тип ракла или бобър с вместимост 1100 литра, 100 броя пластмасови кошове с вместимост 120 литра, от по-големите пластмасови кошове – с вместимост 240 литра – 100 броя и метални контейнери от най-големите – с вместимост 4000 литра – 20.

В договора е предвидена „опция” за включване на допълнителни доставки на съдове за събиране на битови отпадъци по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя в срока на действие на договора в размер на 61728лв. с ДДС. „Т.е. за около 400 хиляди лева тази година закупуваме съдовете за смет, като поетапно до края на 2023 година ще подменим всички. Нашите наблюдения показват, че малките кофи, които са зачислени на хората по селата, се пазят много повече, докато големите съдове имат по-кратък живот. За това има както обективни, така и субективни причини в това число дебелината на ламарината, изхвърлянето на горящи отпадъци и доколко се пазят съдовете от страна на тези, които ги обслужват“, каза кметът Тодор Попов.

Той отправи два призива към гражданите на общината. Единият е да се пазят контейнерите и да не бъдат повреждани. „ Община Пазарджик ще подмени всички съдове, но ви моля, нека да ги пазим, защото не сме толкова богати, че всяка година да подменяме съдовете за смет. В крайна сметка това са средства, с които да поддържаме своя дом, своето село и своя град по-чисти. С настъпването на пролетта ще направим необходимото да си изчистим домовете, да изхвърлим вехториите, но нека това да става по цивилизован начин. И вторият ми призив е нека да си почистим къщата, двора, но и пред къщата, заедно да почистим парковите зони, зони за спорт, за да може градът ни и всяко населено място да станат по-чисти и приветливи, както домът ни – това зависи от всички нас. Тази година отново ще направим т.нар. програма „Сливи за смет“ – ще дадем безплатно цветя и овошки на тези, които искат да променят средата, в която живеят и тя да стане по-красива и уютна. Това е кауза, която не изисква много средства, а воля и желание светът около нас да стане по-чист и подреден. Затова Ви моля нека бъдем чисти, възпитани и добри!“, апелира Тодор Попов.

Коментари