Институции

Тодор Попов към медицински сестри и специалисти по здравни грижи: Благодаря Ви!

Написано от ПЗИНФО

ДО РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ
НА БАПЗГ – ПАЗАРДЖИК

Скъпи медицински сестри и специалисти по здравни грижи в община Пазарджик,

Днес, в Международния ден на сестринството, хора по целия свят отдават заслужена почит към Вашия труд!
И за мен е висока чест в този ден да Ви поднеса моите лични и на местната ни общност най-сърдечни поздрави и да засвидетелствам нашето уважение и голяма благодарност!

Вашата професия е една от онези, без които никое общество не може! Здравето на хората, като най-голяма ценност, се нуждае от внимание и грижи, които Вие с ежедневни усилия и всеотдайност осигурявате на своите пациенти!
Благодаря Ви!
Желая Ви сили и мотивация, за да запазите доверието към тази толкова значима за обществото ни професия.
Бъдете здрави, за да дарявате здраве!

Честит празник!

ТОДОР ПОПОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Коментари