Институции Общество

Тодор Попов за проверката в общината и отнетата му книжка

Написано от ПЗИНФО
Честит празник на народните будители! Този светъл празник ни напомня колко важни са всъщност духът, вярата и съхранените през вековете духовни ценности. В този ред на мисли, бих желал публично и открито да внеса яснота около случващите се в рамките на последните няколко дни събития.
Първо, днес в сградата на Община Пазарджик има служители на Национална агенция по приходите и представители от Национална служба полиция, които изпълняват своите служебни задължения. Задачата им е да направят проверка в следствие на подадени сигнали. Същността на тази проверка е да изискат от Община Пазарджик редица документи, по-голямата част от които са публично достояние. Всички документи са предоставени на проверяващите органи в рамките на днешния ден. Естеството на документацията представлява заверени копия на бюджета на Общината по актуализации на бюджети, одитни доклади от Сметна палата и други подобни.
Защо се случва всичко това? Фактите говорят, че НАП може и трябва да провери една публична институция само и единствено когато институцията е в нарушение по смисъла на това, че не е заплатила ДДС или корпоративен данък за дейността си. Подобни действия се предприемат и когато има налице образувано наказателно производство, по което трябва да се съберат бързи и неотложни доказателства. Въпреки, че подобни нарушения далеч не са налице в конкретната ситуация, в сградата на Общината в момента има 30 служители на проверяващите органи, придружени от един фотограф.
Бих желал да изразя адмирациите си към всички тези административни служители по отношение на професионализма, който демонстрират. Жалко е, че тези хора са неволно въвлечени като участници в подобни предизборни схеми.
Второ, на 29-и октомври вечерта се прибирах към вкъщи. На разклона от Дебръщица към Паталеница бях спрян от полицейски служители, които не са от Пазарджик. Отказах да дам проби поради една единствена причина – знам каква е ситуацията и какво мога да очаквам от нея. Аз съм юрист с 5-годишен стаж като съдия и 10-годишен стаж като адвокат. Ето защо, следващата ми стъпка ще бъде да изчакам наказателното постановление, което ще обжалвам по надлежния ред. Няколко месеца по-късно Административен съд ще се произнесе с решение, за което аз лично ще ви държа информирани.
Изводите оставям на вас!

Коментари