Институции Общество

Тодор Попов: Започваме модернизация на уличното осветление в Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик „Днес е поредният хубав ден за нашата община, защото получихме одобрение на проекта, касаещ подмяна на част от уличното осветление в града с енергоспестяващо LED осветление.“, съобщи кметът Тодор Попов.Проектът по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“ включва подмяна на съществуващите 1 057 броя осветителни тела с LED осветители. Той е на стойност 1 041 949 лева и е с продължителност от 18 месеца.

„С реализацията на норвежкия проект правим крачка към модернизацията на цялото улично осветление в община Пазарджик. Средствата са безвъзмездни, предоставени от Норвежкото правителство, това е безвъзмезден грант.“, категоричен е кметът. Той уточни, че администрацията е имала готовност с проект за подмяна на осветлението в цялата община, в това число и за населените места, но по Норвежкия проект е имало изискване за финансиране само до 600 хиляди евро.

„ По стартиращия проект ще бъде подменено осветлението  на основните пътни артерии в Пазарджик в следните участъци: от началото на града при Стадиона по бул. „Г. Бенковски“ до кръговото при Спортна зала „Васил Левски“, по  ул. „Ген. Гурко и бул. „България“ до моста на Марица. От кръговото при Спортната зала по „Пловдивска“ до КАТ и след това по ул. „Стефан Стамболов“ /така нареченото Околовръстно/ до моста на Марица. От  кръстовището на бул. „Георги Бенковски“ с „Кочо Честименски“ до началото на бул. „Цар Освободител“ през моста на Марица и по  цялата ул. „Царица Йоанна“ до Гарата.“, обясни Попов.

„Освен това ще бъде въведена Система за автоматизация и управление и на мониторинг на потреблението на електрическа енергия от външното осветление, а също и съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление в града.“, посочи още Тодор Попов.

„С реализацията на този проект ще се подобри качеството на уличното осветление, защото то ще е по-добро като осветяемост, но и разходите ни за електрическа енергия за осветление ще паднат наполовина.“, каза кметът.

„Ние бяхме обявили обществената поръчка предварително, под условие, тя е на приключване и до края на месеца ще бъде избран изпълнителят.“, заяви Тодор Попов.

За подмяна на осветлението в останалата част от града и за населените места той посочи, че администрацията работи по два възможни варианта – единият е по проекти с европейско финансиране по Плана за развитие, а другият – чрез ЕСКО договори – договори с гарантиран резултат, при които инвестицията се поема от външен инвеститор, а Общината заплаща поетапно на база реализираните икономии. „Имаме готовност и по двата варианта, така че до 2022 г да подменим осветлението в цялата община“, убеден е Тодор Попов.

Коментари