Институции

Тодор Попов: Днес правим поредната стъпка към дългосрочното и трайно управление на отпадъците в региона

Написано от ПЗИНФО

Кметът на община Пазарджик Тодор Попов и представители на ДЗЗД Център за рециклиране – Пазарджик, подписаха договор за експлоатация и стопанисване на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко Константиново, община Пазарджик.

„В днешния ден се радвам, че успяхме да подпишем един важен за общината договор, който касае експлоатацията на комбинираната инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, така наречената компостираща инсталация. Въпреки че освен компостиране там ще се извършват още редица дейности – като селектиране и правилно управление на всички отпадни потоци, за да може да удължим срока за експлоатация на нашето депо.“, заяви Тодор Попов.

„Избрахме оператор, който в следващите 5 години ще управлява всички тези процеси. В края на октомври трябва да завършват пробите, които са около 30 дни. Следващата седмица започва обучение от страна на изпълнителя и от други специалисти, които имат опит в управлението на такъв вид дейности, така че да подготвим екипа, който да управлява цялата тази инсталация. А тя е доста сложна и доста голяма.
Важно е да се каже, че тази площадка ще ни даде възможност да селектираме тези боклуци и да осъществяваме търговска дейност, т.е. да продаваме част от тях, за да може да се подпомага управлението на този процес. Подписването на договора е важен етап от управлението на отпадъците, което касае не само община Пазарджик, а и други 9 общини в областта, тъй като това е регионално сметище.“, категоричен е Попов.

„Проблемът с отпадъците не само в България, но и в света става огромен. Виждаме какво се случва. Виждаме как се возят постоянно и се депонират по разни места отпадъци. Това не може да продължава. Всички ние трябва да сме отговорни и затова моята амбиция е до края на годината да имаме яснота за изграждането на такъв тип съоръжение, което да ни позволи да обработваме отпадъците – не само да ги складираме. Защото ще сепарираме, ще компостираме, ще трупаме едни бали с компост и разни неща, но това не ни решава кардинално проблема с боклуците. В света има достатъчно измислени технологии, които работят и на практика третират отпадъка.
До края на годината ще представим една концепция и ще се опитаме да бъдем по-иновативни, за да предложим дългосрочно решение на проблема в нашата община. Защото рано или късно ще напълним сегашната клетка. Дори и да направим и втора – ще запълним и нея. Не можем да правим до безкрай клетки и там да стоят отпадъци за стотици години. Както е със старото ни сметище. Това, че в момента ние го рекултивираме, не означава, че под него процесите ще спрат. Затова мислим да направим улавяне на газовете, които са невидими и се отделят ежедневно.

Стараем се да бъдем иновативни и мисля, че до 2-3 години Пазарджик трябва да реши дългосрочно и устойчиво проблема с отпадъците, който ще става все по-осезаем. Ние като общество консумираме все повече, разполагаме с все повече, видно е от всички статистики и показатели. И едва ли ще се ограничаваме и ще изхвърляме по-малко боклуци.

Затова в днешния ден това, което правим, е поредната стъпка устойчиво, дългосрочно и адекватно да управляваме този проблем. Тук отварям и една скоба – тъй като всичко това струва и пари, при всички положения в годините, това съм го казвал и преди, ние ще вървим към поетапно увеличаване на таксата. Да, Европа ни даде средства, даде ни и логистиката, но парите за управлението на тези пречиствателни станции и сметища и за издържането на този процес трябва да си ги плащаме ние. Няма кой да ни плати сметката.

Предвижданото увеличение ще е, разбира се в социално поносими граници – в рамките на 20-25%. Говорим за нетно увеличение от порядъка на 20 лева годишно на всеки един, което е по-малко от 2 лева на месец.
Трябва да си плащаме, за да имаме едно модерно управление на отпадъците, които ние всички генерираме. Но пък при всички положения ще живеем в една по-добра среда. Помним какво беше преди 2-3 години, преди да направим това депо. Тези неща не трябва да се забравят. Ние сме отговорни и казваме нещата такива, каквито са. Така е най-почтено.“, завърши кметът на общината.

Коментари