Институции

Тодор Попов: Днес започва практическата подмяна на старите осветителни тела от уличното осветление с нови, много по-енергийно ефективни

Написано от ПЗИНФО

„Днес сме изключително щастливи, защото говорим много за този проект, почти една година. Всички тези проекти са сложни. Зад всеки от тях стои трудът на изключително много хора, стои доброто ни партньорство с държавата, стои много експертиза и много усилия. Затова съм щастлив, че започнахме практическата подмяна на старите осветителни тела с нови, много по-енергийно ефективни,“ това сподели кметът Тодор Попов при старта на реализацията на проекта „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.


„Аз искам да благодаря и да подчертая, че без доброто ни партньорство с министерството на икономиката и с нашия приятел, бившият енергиен министър г-жа Петкова, това не би могло да стане. Неслучайно тук е също нашият приятел г-н Добрев, който беше председател на Комисията по енергетика в по-предишното Народно събрание. Радвам се, че и той е тук, защото без тази симбиоза нямаше как да се случат тези резултати. Искам отново да припомня, че това са безвъзмездни средства по т.нар. Норвежки проект. Т.е. норвежкото правителство дава на българското правителство тези пари, за да може да осъществява тези политики, които счита за важни, свързани с енергийната ефективност и подобряване качеството на живот в съответните областни центрове“, поясни Тодор Попов.

Той посочи, че ползите ще са най-малко две. Първо, че ще има много по-добро качество на услугата като осветяемост, тъй като старите лампи са вече морално остарели и второ – снижаване на разходите наполовина. Предвидената икономия е около 50% , което в годишен план и при обхват на целия град , от сегашните 1,5 млн. лева ще бъдат освободени 700-800 хил. лева ежегодно, които ще бъдат пренасочени за нещо друго, свързано пак с благоустрояването на Пазарджик, а освен това и средствата за поддръжка ще намалеят.

„Много е важно да отбележим, че в този проект е планирано и изграждането на един мини фотоволтаичен парк, чрез който ще доставяме част от нужната електроенергия за уличното осветление. Това са модерните европейски политики, които ние трябва да следваме. Силно се надявам, че след някакъв много кратък срок от време ще имаме едно работещо правителство, отговорно и устойчиво, за да може по-бързо да се възползваме и от възможностите, които ни дава Планът за възстановяване и развитие, както разбира се и от последната възможност на кохезионната политика на ЕС по отношение на източните страни за изравняване на стандартите.
Надявам се на едно по-професионално отношение към управлението на държавата, а не така емоционално и леко аматьорски, както беше през последния месец и половина, за да започнем от началото на следващата година практическата реализация на възможностите и реализацията на проектите, които са важни за българските общини, за българската икономика и държава“, каза още кметът на Пазарджик.

От своя страна управителят на консорциума, който ще изпълнява проекта за ново енергоефективно улично осветление Владимир Сиромахов увери, че възнамеряват да се справят с реализацията му за по-кратък от заложения. Работата ще започне от големите булеварди: „Г. Бенковски”, „България” и „Цар Освободител”, като заедно с това ще се изгражда и фотоволтаичната централа на покрива на зала „Хебър”. „Със сигурност ще бъде осезаема разликата в осветеността на улиците, както и в пестенето на енергия, което е основен приоритет на проекта”, подчерта изпълнителят.

Коментари