Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/facesofp/pz-info.com/wp-content/plugins/hyper-cache-extended/cache.php on line 392
Тодор Попов: Горд съм, че в Пазарджик успяхме да изпълним на 100% всички обекти, които бяхме заложили по програмата за енергийна ефективност - pz-info
Институции

Тодор Попов: Горд съм, че в Пазарджик успяхме да изпълним на 100% всички обекти, които бяхме заложили по програмата за енергийна ефективност

Написано от ПЗИНФО

На кратка церемония пред санирания жилищен блок на ул. „Кочо Честименски“ №22 бе отбелязано приключването на последния обект от строителната програма на Община Пазарджик, свързана с енергийната ефективност по програма „Региони в растеж“.

Преди санирането

След санирането

„Горд съм, че в Пазарджик успяхме да изпълним на 100% всички обекти, които бяхме заложили по програмата за енергийна ефективност“, сподели кметът Тодор Попов и отбеляза, че и този блок е станал по-красив както отвън, така и отвътре.

„Надявам се хората да усетят полезността на това, защото винаги съм казвал, по този начин се намалява енергийния разход както на държавата, така и на всеки един от живеещите в тези жилища. Силно се надявам, че новото правителство ще продължи тази политика, защото тя е политика и на Европа. Всички сме свидетели на големия проблем с енергийните носители, произтичащ от търсенето на енергия, което многократно надвишава предлагането, и то не само в България, не само в Европа, но и в целия свят. Затова енергийната ефективност трябва да стане основен приоритет – така ще си удължим живота на сградите, второ – да подпомогнем нашите съграждани от тези жилища да намалят своите енергийни разходи, което пък води до намаляване на огромния ни разход като държава. Защото само с 2 300 направени блока е намаляла с десетки мегаватчаса мощността, която се ползва.

Оставам с надежда през следващата година да имаме одобрен План за възстановяване и развитие, като в края и или най-късно началото на 2023 година да стартираме мерките за енергийна ефективност, защото в Пазарджик чакат 147 сдружения“, каза още Тодор Попов.

Председателят на сдружението на живеещите в жилищния блок Ангел Дичев благодари на Община Пазарджик, на кмета Тодор Попов, на изпълнителя на строителните дейности и сподели, че няма нито един недоволен от изпълнението на проекта.

„Трябва да кажа, че съм очарован от отзивчивостта на служителите в Община Пазарджик, тъй като по всеки един въпрос откликваха бързо и компетентно“, отбеляза Дичев.

***

Жилищната сграда е санирана по Проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В резултат на изпълнението на проекта в 21 сгради бяха извършени дейности, свързани с внедряване на енерго-спестяващи мерки, които водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите, вкл. съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

Строително-монтажните работи по сградата на ул. „Кочо Честименски“ №22 включват мерки за енергийна ефективност, в това число: топлоизолация по ограждащите конструкции( фасадни елементи и покрив ) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност, подмяна на дограма и подмяна на стълбищно осветление, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. СМР са на стойност 287 650,60 лв. без ДДС и са изпълнени от „ТОРИС БГ“ ЕООД, гр. София. Изпълнител на дейностите по упражняване на строителен надзор беше „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пазарджик.

Коментари