Избори

Тодор Попов внесе жалба срещу клипа на Шопов

Тодор Попов е внесъл жалба в ОИК Пазарджик против  предизборен клип на кандидата за кмет на Община Пазарджик, издигнат от ПП ГЕРБ, Найден Шопов. В жалбата се казва:

По регионалната телевизия „Телекабел” и на фейсбук страницата на Найден Шопов се излъчва предизборен клип на кандидата за кмет на Община Пазарджик, издигнат от ПП ГЕРБ, който нарушава императивната разпоредба на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс, а именно „накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите”.

Предизборният клип няма за цел да разясни на обществеността какво ще стори за своя град въпросния кандидат за кмет и какво ново и градивно смята да създаде, а има за цел единствено да компрометира своя конкурент – другия кандидат за кмет на община Пазарджик, а именно мен – Тодор Димитров Попов. В предизборния клип са проведени директни намеци за пряка връзка между осъществяваното от мен управление по време на двата ми предходни мандата като кмет на Община Пазарджик и убийството на началника на кабинета г-жа Татяна Стоянова, която в клипа е наречена моя „дясна ръка”.

Обръщам внимание на уважаемата комисия, че разследването по случая с убийството на г-жа Татяна Стоянова не е приключило и данните от него до този момент не сочат да съществува подобна връзка.

Тези публични медийни изявления от страна на кандидата за кмет, издигнат от ПП ГЕРБ Найден Шопов уронват честта и доброто ми име като кандидат за кмет и освен това уронват честта и доброто име на човек, който е работил всеотдайно, професионално и лоялно и който не може да се защити.

Считам гореописаното поведение, отразено в предизборния клип на кандидата за кмет на Община Пазарджик, издигнат от ПП ГЕРБ, Найден Шопов, излъчван по регионална телевизия „Телекабел” и качен на неговата фейсбук страницата за нарушение, което „накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите” и е в разрез с разпоредбите на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс.

Моля да използвате дадените Ви правомощия и незабавно да предприемете необходимите законови мерки и действия за отстраняване на нарушението и санкциониране на нарушителя.

Коментари