Избори

Тодор Попов: Ако някой иска да развива професионален футбол, значи ще работим в една посока

И през следващите години ще положим усилия за ефективно управление ресурсите на общината, като целта е да надградим и предоставяме още по-добри публични услуги за гражданите и бизнеса.

 

Важни инструменти за постигането на основната ни цел – инвестиции, заетост и повишаване на жизнения стандарт, освен собствените ресурси, са и ефективното ползване на националните и  европейски програми. Това каза независимият кандидат за кмет Тодор Попов при представянето на втория и третия стълб от управленската си програма.

В частта ефективно управление ресурсите на Общината една от целите е балансирано ниво на местните данъци и такси, което от своя страна да доведе до инвестиции и заетост. Важни цели са също повишаване качеството на местните услуги, внимание към образованието, културата, социалната политика, ефективното използване на националните и европейски програми и реализирането на започнатите проекти. Акцент през следващите години ще бъде и реализирането на енергийната ефективност, за което в Пазарджик са сключени договори за 38 блока, което ни поставя на пето място в страната, посочи Попов.  По Програмата "Региони в растеж" ще започне санирането и на малки жилищни сгради, за което са отделени 7 млн. лева. Ще приключат и дейностите по енергийната ефективност в оставащите   три училища и две детски градини в Пазарджик. Акценти са още продължаване на програмата ИНВИТРО, поддържане на културните традиции в града, социалните услуги и не на последно място – спорта. Попов е категоричен, че Общината трябва да помага на аматьорския спорт,  да прави всичко необходимо за обхващането на повече младежи и деца и приобщаването им към спортния дух и традиции.

Тодор Попов се спря по-подробно на идеите за възраждането на професионалния футбол и волейбол.

"Ако някой иска да развива професионален футбол, значи ще работим в една посока. Общината обаче сама не може да си позволи да прави общински професионален футболен клуб. За развитието на професионалния спорт са нужни партньори, които да се ангажират с конкретни цифри, срокове и отговорности, обясни Тодор Попов.

Той посочи неуспешните примери за общински клубове в Монтана, Сливен, Враца, Гоце Делчев и подчерта, че общината винаги ще помага на професионалния футбол, но е нужно насреща си да има сериозен партньор с конкретни финансови ангажименти към издръжката на клуба.

"И сега терените и стадионите се ползват от клубовете", подчерта  Попов и уточни, че е поискал от желаещите да сформират професионален футболен клуб конкретна програма и стратегия за развитие, които да бъдат представени на вниманието на общинските съветници и да бъдат обсъдени в комисиите.

" Очакванията ни са, че през оставащите 10 дни тази кампания срещу нас ще се засилва. Нищо не може да ни изненада. Ние на всеки хвърлен камък ще отвърнем с усмивка. Другата седмица ще направим първата копка на депото – докато другите говорят, ние продължаваме да работим." Така кратко  независимият кандидат за кмет на община Пазарджик отговори на журналистически въпрос за коментар  на течащата предизборна кампания.

Коментари