Общество

ТЕЛК ще издава експертни решения и болнични и няма да връща пациенти

Пазарджик

Разпореждането е на директора на РЗИ Пазарджик д-р Фани Петрова, подкрепено от директора на МБАЛ Пазарджик АД д-р Васил Вълчев.

 

Двата състава на ТЕЛК към МБАЛ Пазарджик АД ще освидетелстват лицата с белодробни заболявания, касаещи временна и трайна нетрудоспособност. Всички лица с такива заболявания са уведомени и в спешен порядък ще бъдат освидетелствани.

Проблемът с ТЕЛК назря вследствие на сериозния кадрови дефицит на специалисти по белодробни болести. Временното му решение е постигнато в резултат на  проведените от директора на РЗИ консултации с МЗ, среща с  директора на ТП на НОИ в Пазарджик и поредица от срещи с ръководството на МБАЛ Пазарджик АД и ТЕЛК.

РЗИ даде препоръка за търсене на специалисти за включване в съставите на ТЕЛК и трайно решаване на кадровия проблем./РЗИ/

Коментари