Институции Общество

ТЕЛК със специална организация на работа с пациентите

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик МБАЛ-Пазарджик създаде специална организация за обслужване на пациентите  на ТЕЛК /Първи и Втори състав/ във връзка с обявеното извънредно положение в страната.Със  своя заповед  изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов  разпорежда в сградата на Трудово експертната лекарска комисия да се спазва режим на контролиран достъп, за да няма струпване на хора в затворени пространства, както и  пред  нея.

Пациентите ще се освидетелстват/преосвидетелстват по документи.

Пациентите, които са получили съобщения за явяване на определена дата в периода на извънредното положение, не следва да се явяват. Те ще получат ново съобщение за нова дата за освидетелстването им. Тези болни, които вече са подготвили своите документи  и желаят може да ги представят в ТЕЛК.

Коментари