Криминално

Телефонните измамници по-работливи в сравнение с 2014-та, според анализа на полицията

Пазарджик Увеличение на телефонните измами отчита ОД МВР – Пазарджик за първото шестмесечие на 2015 година, показва анализ на дирекцията. От началото на годината до края на месец юни регистрираните измами са общо 58, което е с 21 повече в сравнение със същия период на 2014 година.

Като цяло анализът отчита спад в заявителските материали по отношение на извършените криминални престъпления със 145 броя.

Броят на извършените грабежи е почти непроменен, но разкриваемостта е 50%, докато през 2014 г. е 10%. Намаление се отчита при регистрираните кражби, а също и при палежите. Над 70% разкриваемост отчита ОД МВР – Пазарджик в случаите на съхранение или производство на наркотични вещества. При хулиганствата е налице тенденция за запазване броя на проявите спрямо миналата година – 10.

По линия на противодействие на икономическата престъпност са регистрирани общо 286 престъпления, като от тях 170 са престъпения против стопанството:

Против парично-кредитната система – 14

Против данъчната система – 19

Против горското стопанство – 61

От началото на годината установените подкупи са 3.

 

При досъдебното производство се отчитат образувани и изпратени на прокуратурата:

по криминална линия – 260 по общия ред, 130 бързи и 40 незабавни производства

по икономическа линия  – 29 по общия ред и 40 бързи производства

Коментари