Култура

Театрална школа „Белисимо“ обявяви прием на деца и възрастни

Написано от ПЗИНФО

Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – гр.Белово и Театрална школа „Белисимо“ обявиха прем на деца и възрастни. За повече информация: 0897 436 509.

Коментари