Вашите сигнали

Театралите в Пазарджик с декларация

Пазарджик

Всички творци и служители в ДКТ"К.Величков"–гр.Пазарджик излазохя с декларация до ръководния екип на Министерство на културата. В нея се казва:

На събрание, проведено на осми март т. г. , творческият и технически състав на Драматично-кукления театър „Константин Величков“ , Пазарджик декларира, че подкрепя реакцията на колегите си от цялата страна и техните искания, изразени в отворените им писма. В декларацията се казва:

1. Смятаме, че наличието на ясна стратегия за развитието на културата в Република България, включваща чувствително увеличаване на необходимите бюджетни средства е въпрос от първостепенна важност за бъдещето на нацията. Тази стратегия трябва да държи сметка за последствията, до които може да доведе националното обезличаване в епохата на все по–разширяващата се глобализация.

2. Настояваме за преосмисляне на така наречената реформа в сферата на сценичните изкуства. Досега тя се изразява единствено в многократна промяна на методиката на финансиране на държавните културни институти. Това води само до задлъжняването им. Очевидно е, че „реформата“ цели единствено „оптимизация“ – евфемизъм, зад който не се крие нищо друго освен съкращаване на разходи и на хора. Всичко това се извършва за сметка на качеството и смисъла на театралната дейност. Заявяваме, че не сме забравили думите на един от стожерите на българската културна идентичност: „Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театър (…) Националните театри не са заведения, в които се печелят пари или дето се заглавиква публиката с безцелни и безсмислени удоволствия. Това са културни учреждения, за които се харчи като за университета, библиотеките и училищата      .“ (Пенчо Славейков)

3. Подкрепяме изразената в писмото на колегите от Народния театър тревога по повод неприемливата позиция на председателя на САБ г-н Христо Мутафчиев. Последвалото „извинение“ от негова страна и особено „договорката“ с председателя на БАРОК за увеличение на заплатите на членовете на САБ определяме като обидна за интелигентността ни манипулация. Неговата оставка или оставане начело на най-старата творческо-професионална организация на хората на Театъра не е предмет на нашето обсъждане. По причини, много точно анализирани в становището на артистите от Народния театър, САБ от доста години вече не е „нашата професионална организация“. Ние решително възразяваме това ръководство на Съюза да бъде „защитник“ на нашите интереси, защото то не само не ги защитава, но определено им вреди. Както на професионалните ни интереси, така и на театралната система като цяло.
Призоваваме колегията да подкрепи бойкота на организирания от САБ празник на 27-март.
Призоваваме към открит, задълбочен и експертно обоснован диалог с Министерството на културата за съдбата на държавно субсидираната театрална мрежа, в който да се включат най-широк кръг заинтересовани среди от съсловието, некомпрометирани от съглашателски и откровено вредителски прояви през последните години.

Александър Братоев
Атанас Шикеров
Виктория Христова
Владислава Джамбазова
Владлен Александров
Гаро Забунян
Георги Керменски
Георги Лесов
Георги Спасов
Гроздан Даскалов
Детелина Стойчева
Диана Досева
Димитър Терзиев
Елина Чанева
Захаринка Терзиева
Ива Огнянова
Иля Пепеланов
Ирина Попова
Йоанна Микова
Калин Попов
Катерина Стефанова
Константин Илиев
Константин Костадинов
Людмила Даскалова
Мариела Кашева                    

Мария Георгиева

Мира Янева

Нели Сиракова

Панчо Панчев

Петър Лютов

Пламен Павлов

Правда Дъбова

Радост Кожухарова

Ралица Стоянова

Симеон Гълъбов

Спаска Шуманова

Таня Гигова

Таня Михалкова

Тодор Кайков

Тодор Танчев

Чавдар Бозаджиев

Янко Кашев        

Коментари