Култура Общество

Театрален проект насочен към младите хора в Пазарджик

Сдружение „Младежки дейности“ в сътрудничество с Младежки дом – Пазарджик ще реализира проект „Театрални взаимодействия“ с договор №25-00-15/30.03.2022, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.

В продължение на пет месеца, организациите ще работят с младежи от 15-29 години с цел да популяризират заниманията с театър като средство за личностно и професионално израстване. Ще се насърчава и използването на креативни методи от театралната дейност за разрешаване на различни междуличностни и социални проблеми и конфликти в ежедневието, както и преоткриване на своята идентичност.

Коментари