Институции Общество

Таксиджиите разполагат с дни да вземат разрешително за новата година

Пазарджик До края на годината таксиметровите шофьори трябва да подадат заявления за нови разрешителни. На редовната си пресконференция кметът Тодор Попов напомни, че на основание промяна на чл. 24а от Закона за автомобилните превози е в сила и изменение на реда за издаване на Разрешението за таксиметров превоз на пътници.

 

То вече се издава за срока, посочен от превозвача в подаденото от него заявление, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска. Получава се след заплащане на дължимия данък за конкретния период. Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, преви влизане в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г.

В тази връзка е необходимо да заинтересованите да подадат заявление за издаване на ново разрешение, валидно след 01.01.2017 г.

Коментари