Институции

Такса смет в община Пазарджик беше увеличена

Написано от ПЗИНФО

Такса битови отпадъци в Пазарджик бе увеличена. Според кмета Тодор Попов увеличението от 30% ще се осигури съществуването на системата. „Подобни непопулярни решения не са приемливи нито за кмета, нито за хората, но системите трябва да работят“, коментира Попов. Той допълни, че преди няколко месеца, когато първоначално бе предложено увеличението, то е било изтеглено от сесията, защото е имало някаква надежда община Пазарджик да се справи без увеличение. Поскъпването на горивата, тока, увеличението на минималната работна заплата, а и политическата нестабилност са променили ситуацията и увеличението е неизбежно, в противен случай сметоизвозването и сметопочистването няма да могат да се извършват. Освен това, всеки месец между 420 000 и 480 000 лв. се плащат за такси към депото за битови отпадъци. Попов призова да сне се спекулира с това, че в Пазарджик промилите стават 6, защото нетната стойност, която се събира е по-малка от тази в общини където промилът е по-малък заради различния размер на данък сгради.

Засегната от гражданин, изказал се на сесията бе и темата за разликата в таксата, заплащана в града и в селата. ПЗИНФО провери, че в община Перник например предлагат шоково поскъпване на ТБО за селата от 2,5 промила на 20 промила. Един от доводите там е, че пенсионер в село плаща 6 лв такса смета, а в града със същата пенсия 250 лв.

Ето и част от цифрите, които разкриват необходимостта от увеличението на такса смет:

Към 30.06.2021 година общият облог за ТБО е в размер на 9 331 008 лв., от който би следвало да бъде приспадната отстъпката от 5%, ползвана от ДЗЛ през 2021 г. в размер на 249 860 лв. Отделно облозите на непререгистрирани юридически лица, такива в ликвидация и несъстоятелност, са на приблизителна стойност 185 000 лева.

Към 30 юни 2021 г. (за 6-те месеца) са събрани средства в размер на 6 455 780 лв. от ТБО, в т.ч. главници 6 322 184 лева и лихви за забава в размер на 133 596 лева., като се очаква изпълнението на приходите по отношение на главниците да надхвърли нетния облог.

Разходите по План-сметката за ТБО за 2022 г. са 14 611 390 лв., които са значително повече от облога и от очакваните постъпления през 2022 г.

А ето какви са изчисленията на общината и колко ще струва в лева увеличението от 30%

За населените места извън гр. Пазарджик е както следва:

За град Пазарджик е както следва:

Коментари