Институции Общество

Така ли ще изглежда Градината на света в Пазарджик

Написано от ПЗИНФО
Проект за експозиционен парк „Градините на света“, която ще е в източната част на Острова в Пазарджик, бе представен във фейсбук страницата на проектанта “Ландшафт проект“ ООД.
От оповестената информация става ясно, че водещ проектант е ланд.арх. доц. д-р Веселин Рангелов.
На въпрос, свързан със съществуващите дървета и ще бъдат ли запазени те, авторите на проекта са отговорили:
Нашият проект е съобразен изцяло със съществуващата растителност и тя е включена в новата обемно-пространствена композиция. Дори при планирането на алейната мрежа сме намества ли алеите, така че да минават между съществуващите дървета. Единствено в обхвата на амфитеатъра се предвижда отстраняването на няколко малки пирамидални тополи. Останалата растителност и по-специално чинарите ще бъдат почистени, санирани и включено в парковата композиция.
Ландшафт Проект ЕООД извършва услуги в областта на озеленяването и ландшафтната архитектура.
Сред реализираните проекти на дружеството е Цар Симеоновата градина в Пловдив и парк Дъбника във Враца.

Коментари