Институции Общество

С ремонтирана база догодина започва изнесеното обучение по здравни грижи

Пазарджик Като изнесено обучение, с прием на общо 60 студенти, през учебна година 2017 се очаква да започне да функционира бъдещият филиал на Медицински университет Пловдив, съобщи областният управител Гинче Караминова.

 

На територията на града има изградена учебна база публична държавна собственост, която представляваше Педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“, припомни Караминова. В началото на тази година до областния управител е получено писмо от Пловдивския университет, че имотът е с отпаднала необходимост за тях и вече не се използва по предназначение. В същото време интерес към него проявява Медицински университет Пловдив за използването му за изнесено обучение на студенти по професионално направление “Здравни грижи” – специалисти, за които здравната система в цялата страна има голям недостиг. За да започне процедурата за предоставяне на имота, е подписан меморандум за сътрудничество с МУ Пловдив, а с решение на Министерски съвет през месец октомври е отнето правото на управление на имота от ПУ „Паисий Хилендарски“ и същият е предоставен на Областна администрация. По предложение на областния управител, през ноември, с решение на МС, имотът е предоставен безвъзмездно за управление на МУ Пловдив.

Имотът е в сравнително добро състояние, ноза да започне да функционира като база за изнесеното обучение е необходимо да бъде направен ремонт, допълни областният управител. МУ има предвидени средства за целта, които обаче са недостатъчни. Регионалният съвет за развитие на Южен централен район подкрепи искането на Областния управител на Пазарджик за осигуряване на финансови средства на Медицински университет Пловдив от националния бюджет или от други финансови източници, добави Караминова. На 13 декември е проведена работна среща с управители на болници в областта, на която са дискутирани възможностите за осигуряване на финансова подкрепа от тяхна страна за предстоящия ремонт. В началото на 2017г. ще бъде проведена нова среща с участието и на ръководството на Медицински университет Пловдив.

Основната цел на всички участници в този процес е през следващата студентска година да пригодим учебната база и общежитието за обучение на първите студенти, каза още Караминова. Изнесеното обучение по професионално направление „Здравни грижи” ще бъде по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” (образователно-квалификационна степен „бакалавър”) общо 40 студенти и специалност „Рехабилитатор” (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”). – 20 студенти.

Съгласно подписания меморандум, се предвижда  към бъдещия Филиал да бъда създаден Съвет на настоятелите, в който ще бъдат включени дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации от област Пазарджик, представители на студентския съвет. 

Коментари