Общество

С празник за деца и родители завършва „Училище за родители“

Пазарджик Празник за деца и родители  ще се проведе на 25 и 27 април в детските градини „Валентина Терешкова” и „Юрий Гагарин”, съобщават от Община Пазарджик. Той е заключителната част на инициативата „Училище за родители”, която се реализира пилотно в двете детски заведения от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик.

 

Целта на „Училище за родители“ е превенцията да предхожда появата на проблеми при отглеждане и възпитаниена децата още в най-ранна възраст. Обученията са насочени към родителите, тъй като при работата само с децата, ефектът е временен и непостоянен. Намерението на инициаторите е институции и родители заедно да търсят пътища за преодоляване на трудностите във възпитанието.

Началото на заниманията в „Училище за родители“ е поставено в края на месец януари, а програмата е включвала седем теми:

1. Развитие на детето. Кога започва възпитанието?

2. Децата имат нужда от общуване – кога и как?

3. Агресията – техники за справяне с нея. Толерантност.

4. Преход от детската възраст към 1 клас.

5. Полово възпитание.

6. Опасностите в интернет, вредите от прекомерното гледане на телевизия и компютърните игри.

7. Наркотиците – да поговорим за тях преди да е станало късно.

Беседите са изнесени от обществени възпитатели към комисията.

За празника организаторите предвиждат спортни игри с участието на деца и родители, песни, танци и много настроение. За майките и татковците са подготвени благодарствени грамоти от името на кмета на общината Тодор Попов, а децата ще получат по две книжки.

Коментари