Институции

С открита приемна ОИЦ – Пазарджик ще отбележи Деня на Европа и Европейската година на уменията

Bulgarian and European Union Relations Concept - Merged Flags of Bulgaria and the EU 3D Illustration
Написано от ПЗИНФО

На 9 май 2023 г., Областен информационен център – Пазарджик организира открита приемна по повод Деня на Европа и Европейската година на уменията 2023 г. Събитието ще се проведе на  площад „Константин Величков“ от 11:00 до 12:00 часа, което е част от обща кампания за популяризиране работата на Мрежата от ОИЦ, с акцент върху експертната функция на екипите в центровете.

Целта на откритата приемна е експертите от ОИЦ – Пазарджик да предоставят актуална информация по Европейските фондове за споделено управление 2021-2027 г. В информационния ден ще се включат и експерти от община Пазарджик, които работят по проект „По-чист въздух за Пазарджик“, по който ще могат да се сменят безплатно отоплителни уреди (печки, котли, камини) на дърва и въглища, с нови екологични отоплителни устройства (климатик, термопомпа и устройства изгарящи пелети) на кандидати, чиито имот е разположен в регулационните граници на населените места  в община Пазарджик. Акцент ще бъде поставен и върху проект „Родители в заетост“, която осигурява по-добър баланс между професионалния и лични живот на родителите чрез осигуряване на безплатна детегледачка, както и услуги за улесняване достъпа до заетост.

Събитието е насочено към потенциални бенефициенти по програмите (общини, фирми, НПО, академична общност, работодателски и обучителни организации и др.), настоящи бенефициенти, широка общественост, младежи, медии и др.

ОИЦ – Пазарджик  е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските фондове в България провежда национална кампания за единадесета поредна година. Функционирането на Мрежата от ОИЦ се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Коментари