Общество

С над 35% по-малко сгради въведени в експлоатация за първото тримесечие, но с 61.8% повече жилища

Пазарджик С 35.7% по-малко жилищни сгради (18 сгради) са въведени в експлоатация в област Пазарджик през първото тримесечие на тази година спрямо съответното тримесечие на 2016 г.

 

В същото време в новопостроените жилища (144) в тях е регистрирано увеличение с 61.8%. Със стоманобетонна конструкция са 72.2% от въведените в експлоатация сега жилищни сгради, при 22.2% тя е тухлена, в останалите  друг вид.  общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на тази година е 11 363 кв.м, което е с 22.7% повече от тази преди година. Нараства и жилищната площ с 40.8%. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 104 кв.м през първото тримесечие на 201 г., на 78.9% през тази година. Статистиката показва, че до края на месец март най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи – 51.4%, следвани от тези с две – 34.0%, а най-нисък е делът на петстайните – с 0.7%. данните са предоставени от Териториално статистическо бюро – Юг, отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”.

Коментари