Институции Общество

С машина на времето – в Страсбург по проект Еразъм+

Минало, настояще и бъдеще в архитектурата на родния ни край” – това беше темата, която обедини учениците от 6 държави по време на поредната международна среща по проект „Our Green European Town”. Участниците от Бишхайм – Франция, Луле – Португалия, Пазарджик – България, Пярну – Естония, Катания – Италия и Бияр – Испания, в рамките на 15 минути, представиха архитектурното развитие на своя район чрез интересни и иновативни презентации. След това разделени на екипи, учениците под ръководството на Катерина Височина и Михаел Мюлер от Института по гражданско инженерство, се върнаха в миналото. Те на практика се научиха да изработват кирпичени тухли, с които изградиха стена и направиха ограда от преплетени пръти, измазани с глина.

По време на посещението ни в предприятието WeberHaus, в интерактивния музей, чрез машина на времето, се пренесохме назад през вековете. Отначало бяхме при първобитнообщинните хора през палеолита в Африка, преминахме през пирамидите и фараоните на древния Египет, Александрийската библиотека, горящия Рим по времето на император Нерон, за да попаднем в шатрата на бедуините в пустиня на Арабския п-ов, а от там сред буйната растителност и къща на тропически дървета сред островите в Южно море – навсякъде проследявайки особеностите в архитектурното развитие и промените в живота на хората. Накрая машината ни пренесе в далечното бъдеще, проектирайки космическа станция и жилища на бъдещето, извънземни цивилизации и роботи.

Работната среща продължи с двама лектори – Валери Лафорг и Мишел Байер, архитекти по градско планиране. Под тяхно ръководство, учениците, разпределени в работилници, проектираха върху план-скици на реално съществуващи квартали в Страсбург, как да се подобри градската среда чрез екологично строителство, създаване на зелени площи, изграждане на възобновяеми източници за енергия и пр.

По време на мобилността посетихме Европейския парламент. Присъствахме на пленарно заседание, където депутатите гласуваха изменения в Декларация за климатичните промени и свързаните с тях промени в живота на хората, касаещи и жилищното строителство. Идеята, която обединява държавите-членки на Европейския съюз е да се създадат трайни икономически и политически връзки, който да съдействат за развитие на мира и просперитета. От своя страна нашият проект създаде приятелски връзки, незабравими спомени и ни даде ценен опит, който ще използваме в бъдещата си дейност като европейски граждани.

Ана Рабаджийска

Коментари