Общество

С концерт под надслов „ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!“ в Спортното училище отбелязаха Деня на народните будители

Пазарджик 1 ноември! Денят, в който честваме святото дело на народните будители! Денят,  посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение. Това са онези хора на духа, словото и действието, които през вековете са запазили духовните ценности на нацията и нейния морал.

 

Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвели, братя Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов …. Десетки са имената.    

Учениците и учителите от Спортно училище град Пазарджик отбелязаха Деня на народните будители с тържествен концерт. В залата на училището децата рецитираха с вълнение стиховете на Ботев, Вазов, Чинтулов… Прозвучаха думите на Васил Друмев „Народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има и светла и трайна бъднина!“ и обичаните възрожденски песни. А на големия екран в залата се сменяха картини от най-славните и героични моменти от нашата история с образите на книжовници и просветители, на духовните водачи на народа ни – светъл пример и на днешните поколения.

Концертът завърши с призива да следваме пътя и заветите на будителите.

Коментари