Институции

С бурка само у дома и в молитвения дом

Пазарджик

С 39 гласа „ЗА“ ОбС – Пазарджик прие промени в Наредбата за обществения ред, касаеща забрана носенето на прикриващи лицето облекла, с което стана първият град у нас с такава забрана. Подобни ограничения има в редица европейски страни. Промените включват и аксесоари, които прикриват лицето и пречат за идентификацията му. Забраната важи за всички институции и обекти в общината, важи и придвижването с пътно превозно средство. Изключения се правят когато Закона за движение по пътищата го изисква (напр. каска), при спортни прояви, а също и при заболявания. Забраната не важи за личните и за молитвените домове. По отношение аксесоарите беше прието, че това са всички изделия, които прикриват лицето, вкл. и пластмасови маски. При нарушение санкцията е 300 лева, а при повторно и всяко следващо – 1000 лева. Ако нарушителят е непълнолетно лице, се прилагат общите правила за административна отговорност.  

Проектът за промените беше подкрепен от всички представителни групи общински съветници. Против бяха само двама – Райко Живков и Искро Бейков.

 

Коментари