Общество

С близо 10% по-малко нощувки в хотелите през април спрямо 2017-та

Пазарджик С 9.7% по-малко нощувки в местата за настаняване (хотели, мотели, хижи и др.) в областта отчита статистиката през април 2018 г., в сравнение с април 2017 г. ТСБ-Юг, отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”съобщава, че през този месец в региона са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла, с 1 963 стаи и 4142 легла в тях. За година броят на местата за настаняване намалява с 10.7%.

 

В отчетеното намаление на нощувките през този април най-голямо такова (9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди. 88.9% от нощувките на чужди граждани са реализирани в такива обекти. Българските граждани също са предпочитали места за настаняване от тези категории (85.3%).

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 14.7%, следвани от Русия и бившата югославска република Македония по 12.0% .

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2018 г. в област Пазарджик намаляват с 13.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 19 008, показва статистиката. От всички пренощували 93% са българи, като по-голямата част от тях (82.4%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 334 като 88.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Приходите от нощувки през април 2018 г. достигат 2 098 511 лв., или с 4.9% по-малко в сравнение с април 2017 година. Регистрирано е е намаление на приходите от български граждани –  със 7.7% и увеличение от чужди граждани – с 18.9%.

Коментари