Криминално

Съдът пак върна ислямското дело на прокуратурата

Пазарджик Съдия Кристина Пунтева с разпореждане от 15.12.2015 год. прекрати наказателно дело от общ характер № 591/2015, образувано срещу 14 подсъдими, обвинени за проповядване на омраза на религиозна основа, изразяваща се във верска нетърпимост към непрактикуващите и неизповядващите салафитското течение на исляма и пропагандиране на война чрез разпространение на идеите на терористичната организация „Ислямска държава“.

 

Мотивите на докладчика са, че в досъдебното производство при изготвяне на обвинителния акт от прокурора отново са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на 8 /осем/ от 14 /четиринадесет/ от обвиняемите: да разберат въз основа на кои точно факти и обстоятелства са обвинени в престъпленията, посочени в обвинителния акт; защо са обвинени, че са извършили твърдените престъпления в посочените от прокурора времеви периоди,както и на посоченото място; въз основа на кои факти и обстоятелства прокурорът ги обвинява, че престъпленията, които твърди, че са извършили, са извършени по посочения от него начин/начини/.

Делото е върнато на Окръжна прокуратура – Пазарджик за отстраняване на допуснатите нарушения.

Разпореждането не е окончателно и подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Пловдивския апелативен съд.

Окръжен съд – Пазарджик

Коментари