Институции

Съветниците от Новото време са на разположение на гражданите

Написано от ПЗИНФО

В края на месец декември предстои първата редовна сесия на Общински съвет – Пазарджик, а днес започват и заседанията на постоянните комисии. По този повод от Новото време събощиха в кои комисии Местната коалиция има свои представители и са на разположение на гражданите:

 

➡️ Комисия „Законност” – Златко Митрев (Председател) и Тодор Тодоров;

➡️ Комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество” – Георги Копривщенов, Румен Димитров и Тодор Тодоров;

➡️ Комисия „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” – Румен Димитров и Александър Иванов;

➡️ Комисия „Местно самоуправление, обществен ред, сигурност и безопасност на движението” – Георги Коприщенов, Димитър Петков и Тодор Попов;

➡️ Комисия „Култура” – Хари Харалампиев (Председстел);

➡️ Комисия „Жалби, сигнали и предложения на граждани” – Хари Харалампиев;

➡️ Комисия по Закона за противодействие на корупцията – Георги Георгиев и Златко Митрев;

➡️ Комисия „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт и туризъм” – Георги Георгиев (Председател), Ренета Камберова и Александър Иванов.

Коментари