Институции Общество

Строят се повече жилищни сгради в сравнение с първото тримесечие

Пазарджик През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 65 жилищни сгради с 97 жилища в тях и с 11 568 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 68 други сгради с 38 857 кв. м РЗП. За това информира Отдел "Статистически изследвания – Пазарджик". Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 32.2% и 29%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради също нараства с 19.3%, а разгънатата им застроена площ – с 18.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 10.2%, а броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намалява с 18.5% и 19.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 20% , а тяхната РЗП е повече с 92.1%.

През второто тримесечие на 2017 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 57 жилищни сгради със 104 жилища в тях и с 12 314 кв. м обща застроена площ и на 45 други сгради със 7 502 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават над шест пъти, броят на жилищата в тях – с дванадесет пъти, а общата им застроена площ – над осем пъти. Броят на започнатите други сгради нараства с 87.5%, но тяхната обща застроена площ намалява с 36.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 54.1%, а започнатите други сгради са повече с 12.5%.

Коментари