Избори

Стоян Парпулов: Смятам, че съм готов да извърша промяната и нека тя да започне тук и сега

С препълнена зала на Младежкия дом БСП откри предизборната си кампания

Пазарджик Искам да докажа, че може да се прави и без да се краде. Това беше само част от обръщението на издигнатия от БСП кандидат за кмет на община Пазарджик, Стоян Парпулов. Без излишно разточителство, но с препълнена Голяма зала на Младежки дом, пазарджишката структура на БСП откри кампанията си за Местни избори`2015.

 А защо Стоян Парпулов се кандидатира за този нелек пост, обясни сам на събралите се в залата: „Кандидатирам се за кмет защото познавам проблемите на общината, познавам и проблемите на хората, които живеят в нея. А това сте вие – вие, които заслужавате много по-достоен живот, високи доходи, сигурност и спокойствие. Необходимо е ново управление и аз съм готов да работя за промяната. Честно и отговорно, спазвайки повелите на закона и на морала. Живеем всички в трудно и тежко време. Във време на бедност, на безработица, на борба за оцеляване. Липсата на работа принуди десетки хиляди наши съграждани да напуснат града и селата, да се преместят в по-големите градове и в чужбина и там да търсят препитание. В Пазарджик и в селата вече няма възможност за реализация на младите хора и на хората в трудоспособна възраст, затова те потърсиха възможности в други населени места на страната или извън нея. Всичко това налага можещите и знаещите хора да обединим духовни и творчески сили и да работим заедно за постигане на социална стабилност и на икономически растеж. Но все пак имайте предвид и знайте, че моята цел не е единствено кандидатурата за кмет на общината – аз искам в тази кампания да работя и да се противопоставя на изопачената ценностна система, която от години се налага на хората в града и в общината. Тази ценностна система се съдържа в едно изречение, добре известно на всички вам и то гласи: „Крадем, но и правим!”. Аз искам да докажа точно обратното – че може да се прави и без да се краде. Затова аз ще ви предложа конкретна програма, с конкретни мерки, която можем да осъществим заедно в предстоящия мандат. Кои са акцентите на тази програма:

-Общината, като социално ангажирана институция, трябва да се превърне в основен работодател. Тя трябва да започне да създава нови работни места чрез своите общински предприятия.

-Подкрепа на предприемаческото съсловие –хората, които създават брутния продукт и нови работни места. Затова аз предвиждам специални мерки по отношение на тях. Преди всичко, прозрачност при обществените поръчки, ясни и точни условия при провеждането на търговете и конкурсите.

-при управлението на общинската собственост предлагам да се ограничи нейното разпореждане. Собствеността трябва да се използва разумно. Продажбите трябва да бъдат само тогава, когато се извършват по действителни цени и при заявен инвеститорски интерес.

-пълна прозрачност в сферата на бюджета. Увеличаване дела на инвестициите и намаляване на данъците и местните такси, които са едни от най-високите в страната.

-Подобряване и усъвършенстване на съществуващата транспортна схема,която да бъде удобна и да предоставя ниска цена на услугата.

-Във всяко едно от селата медицинско обслужване през целия ден, тъй като има хора, които практически не са в състояние да се грижат за себе си, не могат да дойдат в града и изпадат в безпомощно състояние.

-В областта на спорта моят приоритет е преди всичко масовият и детско-юношеският спорт. За целта, крайно време е да се възстанови Спортното училище в града, да се изгради съвременен спортен комплекс в парк „Стадиона”.

-В областта на екологията – крайно време е това прословуто депо да бъде реализирано. Но наред с него трябва да се пристъпи незабавно към рекултивацията на сега съществуващото сметище, което е източник на безброй опасности.

Това са основните акценти, които аз предлагам и които съм готов да осъществя. За да стане това обаче, аз искам ВАШАТА подкрепа и ВАШЕТО доверие. Получа ли ги, ЗАЕДНО ще постигнем всичко това, което съм заложил. Смятам, че съм готов да извърша промяната. Времето е такова, че налага да се извърши промяна и тази промяна нека започне тук и сега, и нека започне от нашата община.”

Стоян Парпулов е юрист, живял и работил през целия си съзнателен живот в Пазарджик. Семеен,  с две деца.  Подкрепата си за Стоян Парпулов при откриването на кампанията дадоха Янаки Стоилов – зам.-председател на Националния съвет на БСП, Димитър Димитров – народен представител, проф. Димитър  Генчев, виден общественик и историк, директор на Центъра за стратегически изследвания към НС на БСП, Павел Писарев – бивш директор на БНТ.

Точно в десетката! С тези думи зам.-председателят на столетницата Янаки Стоилов припомни номера на бюлетината на БСП за община Пазарджик – №10. Във време, когато светът и Европа започват нов преход, България има нужда от промяна, която да я спаси от изчезване, нашите общини имат нужда от промяна на модел, който облагодетелства тесен кръг хора. Ние имаме кандидати, които олицетворяват в пълна степен тези идеи, добави Стоилов.

„През 1893 година първооснователят на нашата партия Димитър Благоев казва: Всички партии говорят от името на народа, но само Социалистическата партия работи за този народ. Стоян Парпулов е адвокат, но адвокатите играят в историята на БСП изключителна роля. Първият юрист е първооснователят на нашата партия Димитър Благоев, юрист и са цяло съзвездие от хора, които влизат в историята не като адвокати, а като народни защитници. Затова нашата история ги помни.”, припомни проф. Генчев.

Своя платформа представи и Младежката структура на БСП в Пазарджик, а в хода на диалога в залата се откроиха проблеми като нуждата от финансово подпомагане на пътуващите от селата ученици (напр. с поне 50% по-ниска цена на билети и карти) и много други. Сред акцентите на откриването се откроиха още увеличаване конкурентноспособростта на местната икономика, използването на стратегическото географско положение на общината за целта.

Откриването на кампанията завърши с пожеланието за успех на 25 октомври 2015 г. с бюлетина №10.

Коментари