Институции Общество

Статистиката отчете над 66% срив в приходите на хотелите през декември 2020 година

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Над половината са спаднали приходите на местата за настаняване през декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. Данни, предоставени от Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“ показват спад с 67.2%. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани – със 78.8%, така и от български – с 66.4%, се казва в съобщението на статистиката.През декември 2020 г., по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, в област Пазарджик са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 767, а на леглата – 3 857. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 29.8%, а на леглата в тях – с 15.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г. е 16 906, или с 64.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.8% от тях са осъществени от български граждани и 4.2% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 18.7%, следвани от Руската федерация – 15.1% и Беларус – 11.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2020 г. в област Пазарджик намаляват с 62.1% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 8 296. От всички 97.2% са българи и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 232 и са реализирали средно по 3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 14.2%. В сравнение със същия месец на предходната година тя намалява с 21.0 процентни пункта.

Коментари