Институции

Старши комисар Рогачев с писма до кметовете на общини

Roga4ev
Написано от ПЗИНФО

Пазарджик За активизиране на дейността на Местните комисии за обществен ред и сигурност призова директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев.

 

За тази цел той е разпоредил изпращането на писма до кметовете на всички 12 общини в областта. В тях старши комисар Рогачев отчита изключително доброто взаимодействие между полицейските органи и местната власт. Част от тези съвместни действия са създадените Местни комисии за обществен ред и сигурност. В техния състав влизат представители на общинските съвети и администрации по места, служители от районните управления, на обществени  и неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на сигурността и обществения ред. С оглед подобряване на тяхната ефективност от ОДМВР-Пазарджик препоръчват там където е необходимо да се разработят и приемат правилници за тяхното функциониране, състав, организация на дейността, финансиране, координация между институциите и отчетността пред обществеността. Полицаите са силно заинтересовани от ефективността при взаимодействието с другите партньори с цел засилване на сигурността и спокойствието във всички населени места.                

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик 

Коментари